Zorghoeve Oostmoer

15 april 2020 zijn wij gestart met Zorghoeve Oostmoer , een plek waarin mensen mogen zijn wie ze zijn, waar mogelijkheden belangrijker zijn dan onmogelijkheden. Het is een ‘thuis’, waar kwaliteit van leven het belangrijkst is, waar de individuele vraag  voorop staat in plaats van het aanbod dat beschikbaar is. Korte lijnen, respectvolle , eerlijke bejegening, zorg en ondersteuning afgestemd op de individuele zorgvrager en (waar mogelijk) grote betrokkenheid van ouders en verwanten, dat is wat wij bieden binnen de Zorghoeve.

 

Visie
Uitgangspunt van onze begeleiding en zorg is het optimaal benutten van de mogelijkheden per individu, door het ontdekken en ontplooien van talenten en eigenwaarde en het verhogen van de zelfredzaamheid. Dit alles door aan te sluiten op de interesses van de zorgvragers met nauwe betrokkenheid van ouders en verwanten.     

 

Doelgroep
Op dit moment is er binnen de zorghoeve plaats voor 4 (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking welke permanent bij ons willen wonen.  Het gaat hierbij om zorgvragers vanaf 18 jaar welke in de meeste gevallen zorg, ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

Deze zorg en ondersteuning wordt geboden op basis een WLZ indicatie (persoonsgebonden budget (PGB); indicatie: persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding in uren of een ZZP) dan wel een eigen bekostiging door ouders / vertegenwoordigers.

De, door het CIZ (indicatieorgaan), geïndiceerde uren gelden als uitgangspunt voor het maken van afspraken tussen de cliënt en zijn ouders, vertegenwoordiger enerzijds en Zorghoeve Oostmoer anderzijds.