Wij zijn Chamber Versluis en Marieke Versluis Breeman. De motivatie en ons enthousiasme om een zorgonderneming te starten is niet van de laatste maanden.
Al jaren fantaseren we er over, hoe het zou zijn de zorg op ‘onze eigen manier’ te organiseren. Zorg welke aansluit op de wensen en behoeften van zorgvragers, zorg waar men recht op heeft zonder dat er (onnodig) geld naar overhead toe gaat. Door de zorg kleinschalig  te organiseren krijgen de zorgvragers maximale zorg, immers de lijnen richting verlenen van zorg en begeleiding  zijn kort. In de vele gesprekken welke we door de jaren heen hebben mogen voeren met cliënten en hun netwerk,  komt steeds naar voren dat  men een  ‘thuis’ zoekt, een huiselijke, gezellige en vooral veilige omgeving. Een plek waar het fijn is om te leven, een eigen plek.

De vele wisselende gezichten van begeleiders en disciplines waarmee  cliënten, tijdens hun leven in de doorsnee reguliere instelling, te maken krijgen, wordt als vervelend ervaren. Het zorgt voor onrust, onduidelijkheid en vooral een onveilig gevoel. Hoe hard en goed de professionals ook hun best doen.

Op de Zorghoeve gaat dit anders, wij zijn immers elke dag zelf aanwezig, dit zorgt dat het gevoel van veiligheid toeneemt, zorgt voor rust, en is bovenal voorspelbaar voor onze (toekomstige) zorgvragers Geïnspireerd door verhalen van ervaringsdeskundigen in het veld vanuit bestaande zorgondernemingen zijn wij er van overtuigd dat wij dit ‘echt’ willen.