Zorgvragers betalen voor het wonen, het dagelijkse leven, de ondersteuning en verzorging die zij nodig hebben. Uitgangspunt hierbij is dat iedere bewoner via eigen uitkering (WAJONG of WAO) en via het Persoonsgebonden Budget (PGB) voldoende financiering heeft om de kosten te betalen.

De kosten voor huur, service en maaltijden
Elke maand ontvangt de ouder/vertegenwoordiger een rekening, waarop alle kosten voor huur en service. Deze kosten mogen NIET vanuit het PGB worden betaald, maar uit het inkomen van de cliënt zelf (WAJONG of soms eigen middelen)

Wij hanteren het volgende kostenoverzicht
ten aanzien van wonen:

Huur (slaap)kamer € 415,00 per maand
Voedingskosten € 170,00 per maand
Was- en servicekosten € 65,00 per maand
Totaal:  € 650,-    per maand

Zelf te bekostigen:
Inrichting en aankleding kamer, met uitzondering van vloerbedekking
Inboedel- en WA-verzekering
zorgpremie
Persoonlijke uitgaven, kleding, persoonlijke verzorging, vakanties, e.d.

Zorgverzekering
Wij hanteren ten aanzien van zorg, ondersteuning en begeleiding, een tarief afhankelijk van indicatiestelling door het CIZ, maar gemiddeld gebaseerd op een zorgprofiel 4 en hoger.

Dagbesteding:
Deelname op basis “begeleiding groep”, exclusief vervoer, vanaf € 48,00 per dagdeel