Het uiteindelijke  aanbod is uit  te breiden met de wens, behoefte van de zorgvragers (vraaggericht). Immers voor iedere zorgvragers is de behoefte anders. De een wil voornamelijk activiteiten welke zijn gericht op  beleven en genieten een ander heeft behoefte aan activiteiten welke zijn gericht op (werk) structuur en dagindeling en weer een ander wil graag activiteiten gericht op persoonlijke leerdoelen of activiteiten gericht op gedragsverandering.
Uitgangspunt van onze zorg en begeleiding is dat een ieder mee doet met  zijn/ haar eigen mogelijkheden en op eigen tempo. Waarmee we mogelijkheden benutten, inspelen op ontwikkeling/ontplooiing en eigenwaarde vergroten.

Om een bijdrage te leveren aan en te participeren in de samenleving is er een palet aan mogelijkheden  om maatschappelijke dagbestedings-activiteiten aan te bieden, zoals:
Handgemaakte spullen voor verkoop/ relatiegeschenken
Schoonmaak kleedkamers, voorzieningen bij sportveld/ verenigingen
Moestuin (mogelijkheid om dit uit te breiden met verkoop in de toekomst)
Verkoop van tweedehandskleding/ tweedehands spullen
Klussen op het terrein van de Zorghoeve
Houden van kippen, varkens (kleinvee) voor eigen gebruik/ hobby
Maaltijden bereiden
Corvee werkzaamheden
Bosonderhoud

Samen met  de zorgvrager en diens ouder en of verwanten willen wij het verschil maken door kwaliteit van leven te optimaliseren. Vraaggericht  (zorg op maat), in plaats van aanbod gericht te werk gaan is daarvan een doel.  Per individu wordt gekeken of en voor welke dagen men dagbesteding wil volgen op de hoeve of desgewenst daarbuiten. De mogelijkheid om alleen dagbesteding te volgen is een optie. Hierbij is het aantal beschikbare plaatsen afhankelijk van de wensen van de zorgvragers welke bij ons komen wonen, zij krijgen hierbij ‘voorrang’ op een dagbestedingsplaats.