Ons aanbod
Met onze Zorghoeve willen wij streven naar een harmonieuze en stabiele plek voor onze zorgvragers. Waar thuis echt thuis is, waar zinvolle dagbesteding gegeven wordt,  op een manier waarbij meedoen in de maatschappij belangrijk is, waar een ieder zichzelf mag zijn en ieder individu gerespecteerd en gewaardeerd wordt door zijn of haar inzet. 
Daarnaast  hechten we veel waarde aan gezelligheid en samen zijn.  Het vieren van (traditionele) feestjes, het doen van spelletjes en het gezamenlijk eten zijn hier voorbeelden van. Een gezonde dosis gepaste humor is hierbij een belangrijke interventie binnen onze begeleiding.

Omdat Zorghoeve Oostmoer in principe zorg op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB) biedt, zijn wonen en zorg als zodanig gescheiden. Wij bieden geen medische verzorging aan maar treden voor onze zorgvragers wel bemiddelend op bij bijvoorbeeld fysiotherapie, huis- en tandarts, AVG etc.

Kwaliteit
Elk jaar zal er een persoonlijk en formeel overleg plaatsvinden  tussen zorgondernemers, bewoner en ouder/vertegenwoordiger. Uitgangspunt is dat wij samen tot een terugblik komen van de gang van zaken zoals die binnen de zorghoeve verlopen. Wat ging er goed, wat ging niet goed en hoe kunnen we het met z’n allen beter of anders doen. Het resultaat wordt vastgelegd in een kwartaalstatus van elke bewoner.

Klachten 
Wanneer er klachten zijn over de bejegening, de samenwerking of de gemaakte afspraken, dan verwachten wij dat deze klachten ons als zorgondernemers in een vroeg stadium bereiken.

Overeenkomsten
De afspraken hieromtrent de te leveren zorg worden vastgelegd in het dossier van de zorgvrager. Deze afspraken worden regelmatig, ten minste 1x per kwartaal, met de bewoner en zijn/ haar ouders/ vertegenwoordiger geëvalueerd.